Γιάννης Κουφίδης: «Όνειρό μου είναι να συνεχιστεί η ανοδική πορεία της Χαλκιδικής, σε συνδυασμό όμως με υγιή ανάπτυξη» - Γιάννης Κουφίδης