ΔΕΘ: Εγκαίνια περιπτέρου Επιμελητηρίων - Γιάννης Κουφίδης