Εκπαιδευτικό Εργαστήριο στο Επιμελητήριο - Γιάννης Κουφίδης