Ενημερωτικό Σεμινάριο για Λογιστές - Γιάννης Κουφίδης