Κοπή πίτας Σωματείο Επαγγελματιών Ν. Ροδων - Γιάννης Κουφίδης