Ορκωμοσία Περιφερειακού Συμβουλίου ΚΜ - Γιάννης Κουφίδης