Παρέμβαση για τα παράνομα καταλύματα - Γιάννης Κουφίδης