Παρέμβαση για τη μειωμένη παραγωγή δημητριακών - Γιάννης Κουφίδης