Το νέο ΕΣΠΑ στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής - Γιάννης Κουφίδης