Παρουσιάσεις 1ης Δράσης του νέου ΕΣΠΑ - Γιάννης Κουφίδης