Πρωτοχρονιάτικη πίτα Επιμελητηρίου Χαλκιδικής - Γιάννης Κουφίδης