Συνέντευξη για την ακαρπία ελιάς στη Χαλκιδική - Γιάννης Κουφίδης