Το νέο ΕΣΠΑ της ΠΚΜ στις Σέρρες - Γιάννης Κουφίδης