1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής - Γιάννης Κουφίδης