Αξιοποιήσαμε χρηματοδοτούμενα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα - Γιάννης Κουφίδης