Διασυνδέσαμε την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα - Γιάννης Κουφίδης