Κατά τη διάρκεια της θητείας μας καταφέραμε - Γιάννης Κουφίδης