Οι παρεμβάσεις μας είναι δυναμικές και φέρνουν αποτελέσματα - Γιάννης Κουφίδης