Στηρίζουμε την εξωστρέφεια και την επιχειρηματικότητα - Γιάννης Κουφίδης